Trở về danh mục

Giá 3 VND

Hoan H
Hoan H
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

15 Tháng 6 2019

Gửi

Chỉ với 3 tỉ có ngay nhà 3 tầng. Măt quốc lộ 3 thôn Gò sỏi. Tân minh. Sóc sơn. Hn

25 Tháng 10 2020, 12:22

B?c Thái T?nh, Na Com

Giá 3 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo chỉ với 3 tỉ có ngay nhà 3 tầng. măt quốc lộ 3 thôn gò sỏi. tân minh. sóc sơn. hn.

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Diên tich đang sử dung 120m2

Dien tích trong bìa đỏ 90 m2

Mọi trang thiết bị đều cơ bản

Ai có nhu câu liên hệ . 0387938288

See translation

56678

17

Hoan H
Hoan H
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

15 Tháng 6 2019

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0